Přístrojové vybavení:

  • Elektrokardiograf
  • Bicyklový ergometr
  • Echokardiograf
  • EKG - Holter - 24 hodinové monitorovnání srdeční činnosti
  • Tlakový Holter - 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna
  • 211 - Zdravotní pojišťovna MV ČR